RAPORLAMA BİRİMİ

Görev Tanımı: Ofisin her türlü verilerini, borçlu hakkındaki son durumu raporlar ve ilgililere ulaştırır.

RAPORLAMA BİRİMİ