Miras Hukuku

Miras Hukuku

-Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,

-Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),

-Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,

-Terekenin taksimi davası,

-Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,

-Miras sözleşmesinden doğan davalar,

-Tenkis davası,

-Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,

-Miras sebebiyle istihkak davası,

-Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,

-Mirasın reddine dair davalar.