Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

a) Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,

b) Şirket Kuruluşları,

c) Adi Ortaklıklar,

d) Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,

e) Rekabet Hukuku,

f) Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,

g) Alacak davaları,

h) Tazminat davaları