Aile Hukuku

Aile Hukuku

-Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,

-Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar ( evlenme koşulları, iddet müddetinin kaldırılması davaları,

-Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,

-Boşanma davaları,

-Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,

-Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar ( Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler,

-Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi vs. olmak üzere),

-Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,

-Çocuk için iştirak nafakası davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vs.),

-Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),

-Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,

-Yardım Nafakası davaları,

-Soy bağının kurulması davaları ( soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),

-Evlat Edinmeden kaynaklı davalar.

 

KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

-Kişilere kayyım ve vasi atanması, hacir altına almak talepli veya iptali hususundaki davalar,

-İsim üzerindeki hakkın korunması davaları,

-İsim düzeltme davaları,

-Gaiplik kararı alınması davası,

-Cinsiyet değişikliği davası,

-Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

 

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

-Yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi