Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

-Sigorta Hukuku.

-Deniz ticareti

-Kara ticareti

-Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku Ünvan Haksız rekabet davaları

-marka ve patent hakkına tecavüz davaları

-Türk Patent Enstitü kararlarına karşı iptal,hükümsüzlük davaları

-Telif hakkına tecavüzün giderilmesi ve tazminat davaları