ADRES ARAŞTIRMA BİRİMİ

Görev Tanımı: Adreslere giderek borçlu ile ilgili birimlerin görüşmesini sağlar.

ADRES ARAŞTIRMA BİRİMİ