İSTİHBARAT BİRİMİ

Görev Tanımı: Borçlunun her türlü telefon, adres, tapu, araç, sgkbilgilerini araştırarak ilgili birime aktarır.

İSTİHBARAT BİRİMİ