GENEL KORDİNATÖR

Görev Tanımı: Ofis genel raporlarını inceler ve gerekli işlemlerin yapılması için ofis müdürleri ile değerlendirmeler yapar.

GENEL KORDİNATÖR